Page:Sibu Congkan Xubian166-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-068.djvu/134

此頁尚未校對


   岡起高二十餘丈延袤五十餘里環抱州城岡上舊有城址故名又州城東四里為望城岡其東南

   為虎頭岡福勝岡在禹州南三十里一名三進岡延袤二十餘里七女岡在禹州東

   北三十里相近為狼馬岡寰宇記陽翟縣七女岡下有七女泉流至長葛入洧川臺子岡

   在密縣東三十里又縣南十里為石羊岡桃陵在杞縣東南十里唐至德初張巡守雍邱擊賊

   衆於白沙渦還至桃陵遇賊救兵悉擒之即此又縣東南三十五里曰青陵西南五十里曰翟陵又

   十里曰石陵又縣東北二十里曰武陵皆土阜也俗亦謂之五陸陳留風俗傳雍邱有五陵之名

   函陵在新鄭縣北十三里左傳僖公三十年晉侯秦伯圍鄭晉軍函𨹍寰宇記函陵在新鄭縣

   蓼子峪在氾水縣西十二里即成皋關口南迫峭壁北逼大河以界鞏洛極為陡險

   牛口峪在汜水縣西北二十五里唐武德四年建德軍至成皋軍中謠曰豆入牛口勢不

   能久及戰大敗建德竄於牛口為秦王所擒石棚在滎陽縣南大周山北有石平坦如盤其