Page:Sibu Congkan Xubian166-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-068.djvu/137

此页尚未校对


   入淮即今通行之河也至正中以河屢決命賈魯治之自黄陵岡達白茅明洪武二十四年河决原

   武之黒洋山東經府城北五里南至項城經潁夀入淮永樂九年命尚書宋禮濬祥符魚王口至中

   濼二十餘里正統十三年河決滎陽東經府城西南又東南經陳留入渦口達淮是時中牟開封遂

   在河北景泰初始復故宏治二年河決原武從汴城東北過沁水溢流為二一自于家店經蘭陽徙

   縣南三里東至歸德由徐邳入淮一自封邙縣之荆隆口漫祥符潰儀封之黄陵岡東經曹濮入張

   秋命尚書白昻治之四年河決蘭陽復比徙經城北十里五年復決荆隆口副都御史劉大夏濬祥

   符四府營淤河及滎陽孫家渡口賈魯舊河以殺其勢正德五年復自儀封北徙衝黄陵岡入賈魯

   嘉靖七年開蘭陽北趙皮寨口達寕陵至亳州渦河十三年河決流徙趙皮寨口復塞十九年開

   蘭陽李景高口支河引河至徐州入淮已而復淤萬厯十五年𤄊洛沁水泛漲決劉獸醫口銅瓦府

   荆隆口南溢府城隄十七年河決蘭陽李景高口四十四年河決開封由䕶城隄下經陳留等處入