Page:Sibu Congkan Xubian166-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-068.djvu/147

此页尚未校对


   皇城内河流環繞舟楫畢通自元明以來累經黄河泛溢河渠遂多淤塞又有六丈河在城北五里

   宋時邱開今亦堙白溝河在祥符縣北今堙唐書地理志開封有湛渠載初元年引汴注

   白溝以通曹兖賦税宋史河渠志白溝無山源每嵗水潦甚則通流纔勝百斛船踰月不雨即竭至

   道二年博士邢用之請開白溝自京師抵彭城呂梁口凡六百里以通長淮之漕詔發諸州丁夫治

   之尋罷其役咸平六年用之又自襄邑下流治白溝河導京師積水而民田無害熙寕六年都水監

   丞侯叔獻請儲三十六坡及京索二水為源置牐則四時可行舟從之七年廢政和二年都水丞孟

   昌齡言開濬含暉門外白溝河開堰放水仍舊流通楊柳河在杞縣北睢水支流也自十八

   郎廟由儀陽堌南東經冉賢岡入歸德府睢州界俗名挑河歳久淤塞 本朝雍正六年曾經疏通

   乾隆二十二年復加挑濬萬彩河在杞縣北上自通許縣入境下入陳州府太康縣境 本

   朝乾隆二十二年挑濬深通青岡河在通許縣東南自大青岡起下入杞縣萬彩河 本