Page:Sibu Congkan Xubian166-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-068.djvu/149

此页尚未校对


  又屈而北流至清口澤七虎澗水注之又東北白溝水注之亂流經魯恭祠南又北注渠渭之清溝

  周家河在儀封廰西南宣洩蘭陽儀封交界溝潦之水又廰東岔溝宣洩十五里鋪一

  帶積水歸入歸德府考城縣又盤馬寺溝廰東南牛家莊溝宣洩牛家莊後陂水亦入歸徳府考城

  縣境俱於 本朝乾隆二十二年挑濬深通黄渡河在儀封廳東北舊志縣有七河曰黄

  陵岡河在縣東北五十里一名北舊黄河俗名黄渡河曰南舊黄河在縣西南三里曰賈魯河在黄

  陵岡南二里曰龎家口河在縣北八里曰圏頭河在縣北五里曰巴河在縣南八里曰新河在黄河

  南新挑以分殺水勢者皆黄河轉徙所經忽南忽北穿縣境殆徧今惟賈魯巴河故道湮没圏頭龎

  家二河隄岸如故黄渡河源深勢闊明初遂成匯澤周六十餘里又有三家莊河在廳東北五十里

  本朝順治十四年創浚由中荘南出長一千丈以分殺北來水勢而黄渡河涸為田須河

  在滎陽縣東四十里鄭州西二十里源出縣南萬石山東北流合京索二水入賈魯河水經注須水