Page:Sibu Congkan Xubian166-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-068.djvu/18

此页尚未校对


  下置三川潁川南陽碭四郡漢元封五年置十三

  部刺史分屬司隷及豫兖荆冀四州司隸領河内河南宏農豫

  州領潁川汝南梁國而魏郡屬冀州陳畱郡淮陽國屬兖州南陽郡屬荆州後漢都洛

  陽移司隸治焉時豫州刺史治譙為今安徽亳州建安中冀州治鄴為今彰德府

  三國屬魏景元中改司隸置司州晉初分屬司豫

  兖荆四州司州治洛陽領河南榮陽宏農汲河内魏郡豫州治陳領潁川汝南襄城汝陰

  梁國弋陽郡而陳畱仍屬兗州南陽仍屬荆州永嘉後為劉聰石勒所據

  永嘉五年劉聰陷洛陽太興元年李矩為司州刺史太寕三年石勒盡陷司州之地咸康三年石虎

  分司州之河南河内宏農滎陽兖州之陳畱為洛州改陳畱為建昌郡永和七年

  州來歸尋復陷興寕三年陷於慕容燕太和四年入於苻泰隆安三年又入於姚秦