Page:Sibu Congkan Xubian166-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-068.djvu/43

此页尚未校对


   協辦守備三員分防陽封曹考黄心各汛舊設二員嘉慶八年增陽封一

   千總二員分防蘭陽北汛封邱下汛把總二員分防祥符上汛武滎

   經制外委八員分防祥陳下汛蘭陽下汛封邱上汛考城汛原武汛武涉

   汛陽武汛陽封汛額外外委十二員分防佯符上汛祥陳下汛蘭陽北汛

   蘭陽下汛武滎汛封邱上汛封邱下汛考城汛原武汛武陟汛陽武汛陽封汛

  豫河營蘭儀都司開歸陳許道管轄舊為儀考汛乾隆四十八年守備

   分防上南河㲹舊為南乾隆四十七年協辦守備六員分防下南河中

   河儀雎睢寕商虞歸河各汛舊設商虞一員乾隆四十七年增下南河四十八年增睢寕五十

   六年增儀睢嘉慶十一年增中河十六年增歸河千總四員分防祥符上汛蘭陽

   汛鄭中汛商邱上汛把總四員分防祥符下汛儀封汛滎鄭汛睢州上汛外委