Page:Sibu Congkan Xubian166-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-068.djvu/74

此页尚未校对


  玉璽文曰受命於天旣夀永昌紹聞於朝言秦璽出適在臣疆欲遣官恭進闕庭跡涉貢媚且至尊

  所寶在徳不在璽方今名賢如鄒元標馮從吾等並王國禎祥珍寶不能汲至明庭徒獻符貢瑞臣

  竊羞之時中官魏忠賢方斥逐耆碩不悦命賚表官進之後忠賢勢日益張紹遂引疾歸范景

  文呉橋人崇禎二年巡撫河南練兵繕器爲保障計京師戒嚴帥所部八千人勤王餉皆自齎四

  方援兵多剽掠獨河南軍無所犯又以河南苦徭役力爲釐革慮代者更巳法上疏請有司實行一

  條鞭法徭役俱歸之官而令民稍助其費供應以市直平賈不立官價名帝令永著爲例呉光

  義涇縣人崇禎三年巡撫河南參劾藩宗除民害調兵助民夫築塞河決奬廉鋤強禦寇有方賊

  不敢犯 本朝康熙十六年祀名宦蔡懋徳崑山人崇禎中遷河南右布政使時田荒榖貴

  吏日急催科賊流言先服者不輸租民日望其至懋徳亟檄州縣停征上疏自劾高名衡

  沂州人崇禎中巡按河南十四年李自成圍開封巡撫李仙風在河北名衡集衆堅守賊穴城將入