Page:Sibu Congkan Xubian167-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-069.djvu/10

此页尚未校对


   自武牢移鄭州於今理明初縣省古大索城今滎陽縣冶左傳昭公五年晉韓宣子如

   楚送女鄭子皮子太叔勞諸索氏杜預注成皋縣東有大索亭水經主索水北逕小索亭西世語以

   爲本索氏兄弟居此故號小索又北逕大柵城東晉滎陽民張卓董遇等遭荒流離鳩聚保固名爲

   大柵塢魏太平眞君中潁州刺史崔白自虎牢移州治比開廣舊城創制改築太和十七年遷都洛

   邑省州置郡索水又北屈東逕大索城南晉地道記所謂京有大索小索亭漢書京索之閒也括地

   志今滎陽縣即大索城又有小索城在縣北四里 按水經注分大柵大索爲兩城括地志元和志

   合爲一城晉灼曰索音柵葢大柵即大索之訛不當分也須水故城在滎陽縣東三十里

   武徳四年置須水縣屬管州貞觀元年省入滎陽京縣故城在滎陽縣東南左傳隱公

   元年鄭武姜爲叔段請京使居之謂之京城太叔史記漢二年楚與漢戰滎陽南京索閒應劭曰京

   縣名屬河南郡隋書地理志後齊省京縣入滎陽括地志京縣在滎陽縣東南二十一里即鄭之京