Page:Sibu Congkan Xubian167-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-069.djvu/102

此页尚未校对


  遷大鴻臚乞骸骨還家病卒子驥白馬令亦稱善士范冉一名丹外黄人受業於樊英又就馬

  融通經桓帝時以為萊蕪長遭母憂不到官後辟太尉府議者欲以為侍御史因遁身於梁汴之間

  推鹿車載妻子捃拾自資結草廬而居有時絶粒閭里歌之曰甑中生塵范史雲釜中生魚范萊蕪

  中平二年卒陳留太守累行論諡僉曰宜為貞節先生會葬者二千餘人刺史郡守各為立碑表墓

  邊韶浚儀人以文學知名敎授數百人曽晝日假卧弟子私嘲之曰邊孝先腹便便懶讀書但

  欲眠韶應之曰邊為姓孝為字腹便便五經笥但欲眠思經事嘲者大慚桓帝時為臨潁侯相徵拜

  大中大夫著作東觀再遷北地太守入拜尚書令後為陳相卒官著詩頌碑銘書策凡十五篇

  虔滎陽人少以清苦建志入太學受業有雅才善著文論作春秋左氏傳解至今行之又以左𫝊

  駮何休之所駮漢事六十條舉孝廉中平末拜九江太守所著碑賦誄書記連珠九憤凡十餘篇

  吕强成皋人少為小黄門遷中常侍清忠奉公靈帝時封都鄉侯强辭讓懇惻帝聽之因而上