Page:Sibu Congkan Xubian167-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-069.djvu/37

此页尚未校对


   罕討劉福通於汴京屯杏花營明成化十四年河決於此岳塞在尉氏縣南二十里又有南北

   二營皆岳飛屯兵處歇馬營在尉氏縣北二十五里金哀宗嘗駐蹕趙皮塞

   陽縣北十六里一名張祿口明嘉靖中河嘗決於此秦王塞在滎澤縣西街頭堡唐太宗與

   竇建德相距屯兵處袁紹壘在汜水縣西睡虎山上漢末袁紹起兵討董卓與卓將吕布爭

   成皋置壘於此摩天寨在汜水縣西北大伾山上明崇禎十六年縣遷治於此天鵬

   寨在禹州城西六十三里靳寨在密縣東南四十里縣志明工部尚書靳於中築寨於此

   今為靳店集又縣西北四十里有興穀寨南十八里有超化寨俱昔人避兵處蘇邨

   符縣東南十里宋建中靖國元年修蘇邨西隄元延祐七年河決蘇邨即此銅瓦廂集

   在蘭陽縣西北二十五里初名銅牙城元嘗置縣正德六年設管河主簿於此尋廢 本朝乾隆

   四十九年設蘭陽縣丞駐此王祿店在滎澤縣東北二十里今設守備駐防黃榆