Page:Sibu Congkan Xubian167-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-069.djvu/57

此页尚未校对


  石雜為之高十餘級四面自基至頂鑿蓮經一部字畫遒勁宋張哲有法海寺石塔記香峪

  寺有三上香峪寺在密縣西北唐天寶七年建中香峪寺亦在縣西北宋開皇元年建下香峪寺

  在縣西開寶二年建岱嶽觀在祥符縣東門內元元統閒建明永樂中重修延慶觀

  在祥符縣東南舊為朝元萬夀宫明洪武六年改今名其側有延佑觀溥仁觀在陳留縣

  祀河神 夲朝乾隆六年  高宗純皇帝御書惠應安瀾扁額又祥符縣程家寨有河神廟乾

  隆元年  御書安流應瑞扁額佑安觀在中牟縣南岸楊橋祀河神 本朝乾隆二十

  六年因修築黃河楊橋渡口大工迅成兼有返風之應  命即工所建祠  賜名佑安觀

   御書鞏佑金隄扁額  御製文勒碑觀中並  御製誌事詩三章鐫碑陰

  安觀在蘭陽縣北岸板廠祀河神 夲朝乾隆四十九年逍遙觀在汜水縣南元

  大德八年修大清觀有二一在禹州西南角子山宋宣和中建一在新鄭西南二十里觀