Page:Sibu Congkan Xubian167-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-069.djvu/68

此页尚未校对


  條綱闊疏獄訟衰息遠近慶悅卒於官柩還送者莫不攀輀悲慟︹隋︺楊達高祖族子開皇

  中為鄭州刺史平陳之後品天下牧宰達為第一劉幟宏農人大業中為成皋令政有恩惠

  時長吏多贓汚幟清節愈勵風敎大洽獄無繫囚令狐熙燉煌人開皇中為汴州刺史禁

  遊食抑工商民有向街開門者杜之船客停於郭外星居者勒為聚落僑人逐令歸本其有滯獄並

  決遣之令行禁止帝聞而嘉之敕相州刺史豆盧通令習熙之法其年來朝考績為天下最賜帛三

  張須陁闅鄉人大業末為滎陽通守時李密說翟讓取洛口倉遂逼滎陽須陁戰死其

  所部兵晝夜號哭數日不止︹唐︺郭志安武德四年為管州刺史竇建德陷管州志安死

  李元名埀拱中為鄭州刺史境接東畿諸王貴戚縱家人暴百姓元名至一革之為治

  韋安石萬年人武后時拜鄭州刺史安石性方重不茍言笑其政尚清嚴吏民尊之

  馮元淑安陽人中宗時為浚儀令右善去惡人稱為神明與奴僕日一食馬日一秣不挈妻