Page:Sibu Congkan Xubian167-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-069.djvu/9

此页尚未校对


   封廳北竹書紀年梁惠成王三十年城濟陽史記蘇代約燕王曰決白馬之口魏無外黄濟陽漢置

   縣屬陳留郡景帝中六年封梁孝王子明為濟川王應劭曰今濟陽縣也又元帝永元三年立子康

   為濟陽王後漢書南頓君初為濟陽令以建平元年生光武於縣舍晉屬陳留國後魏咸和二年

   徐州於此皇興初州廢孝昌中改屬陽夏郡隋屬濟陰郡唐貞觀𥘉省入冤朐縣括地志濟陽故城

   在冤句縣西南三十五里舊志在今儀封廳北五十里儀封故城在儀封廳東北十七

   里金廢東明縣為通安堡元至大元年於此置縣洪武二十二年圯於河遷於西南通安鄉之白

   樓邨即今治也管城故城即今鄭州治周𥘉管叔封於此春秋時鄭地左傳宣公十二年

   楚子圍鄭晉師救鄭楚子次於管以待之韓非子魏安釐王攻韓拔管使縮高守之漢書地理志中

   牟有管叔邑杜預左𫝊注滎陽京縣東北有管城水經注汴家溝水逕管城西故管國也元和志管

   城縣自漢至隋皆為中牟縣地隋開皇十六年此置管城縣又分置管州唐貞觀元年廢管七年