Page:Sibu Congkan Xubian167-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-069.djvu/91

此页尚未校对


  城陷罵賊死劉振之慈谿人崇禎中知鄢陵縣大將索餉不應被縛去父老斂資以犒始

  釋歸李自成陷許州振之集吏民共守無何賊大至城陷振之走謁文廟秉笏坐堂上賊索印不予

  縛置雪中三日夜罵不絶口亂刃交下死杜邦舉富平人崇楨中為鄢陵典史與知縣劉振

  之共守拒戰許州既屠衆大懼有遁走者邦舉捕得立斬之城既陷自成欲降之邦舉大罵曰朝廷

  臣子豈為賊用自成抉其舌邦舉以血噴之仍大罵遂遇害邵大濟陜西人崇禎中陳留

  縣典史流賊李自成陷城大濟不屈賊怒臠之舉家赴井死訓導楊導升及其子亦死吳加

  增陽武人崇禎中劄委千總與流寇力戰屢捷後賊數千薄城増大戰一日斬首數百級乗勝窮

  追馬陷地穴中為賊所𫉬不屈死邑人立碑誌之 本朝雍正二年祀名宦朱敏汀

  室崇禎中知密縣流賊陷城敏汀死之妾張氏一女一孫及臧𫉬數人皆死劉孔暉

  崇禎十四年知新鄭縣流寇掩至固守不能支死之陳潛夫錢塘人崇禎十六年授開