Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/123

此页尚未校对


 ︹風俗︺好節義而尚廉恥𢌿奢華而勤耕織婚喪多儉

  有古風焉

 ︹城池︺陳州府城周七里有奇門四池廣二丈外有護城隄明洪武四年建 本朝順治三

  年修乾隆二十七年重修 淮寕縣附郭商水縣城周四里有奇門四池廣二丈明崇禎

  九年甃甎 本朝順治三年修乾隆二十八年重修西華縣城周五里有奇門四池廣二

  丈五尺明隆慶二年甃甎 本朝康熙二十八年修乾隆三十年重修項城縣城

  里門四池廣一丈二尺明嘉靖三十六年增築 本朝順治十三年乾隆二十九年重修

  邱縣城周四里門四池廣一丈五尺明正徳二年甃甎 本朝順治十三年乾隆三十年

  太康縣城周九里門四池廣四丈明崇禎中甃甎 本朝順治三年修康熙三十四

  乾隆三年十二年二十八年重修扶溝縣城周九里門四池廣五丈二尺明隆慶中甃