Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/60

此页尚未校对


  帝室而小心謹慎善遠權勢與三楊蹇夏等同心輔政二十餘年海内晏然輔有力焉正統十四年

  從征至土木死於難追封定興王諡忠烈王彰鄭州人洪武舉人累擢吏科給事中永樂初厯

  禮户二部侍郎陜西大疫奉使祀西嶽新安民鬻子女償賦彰奏為蠲除贖還所鬻改右副都御史

  諸所論劾甚衆乆之逃右都御史宣德元年彰自良鄉抵南京巡撫軍民事竣復命巡視薊州永平

  山海諸關隘卒於官高舉祥符人弱冠代父戍邊舉永樂逃士選庶吉士授兵科給事中持正

  不阿慷慨敢言坐是不合時解官歸其居不蔽風日惡衣菲食怡怡如也巡撫于謙過其廬即止辟

  道其見重如此邢恭鄭州人宣德進士授編修恭性孝友嫡母殁自京師奔喪晝夜兼行不入

  城郭旣𦵏廬墓三年屢有祥應朝廷表其門王宇祥符人正統進士授甫京户部主事擢撫

  州知府厯山東布政使以右副都御史巡撫宣府大同石亨及從子彪驕恣宇抗疏論其奸乞寘之

  法聞者敬憚為大理卿平反為多七年卒宇剛介所至有盛名婁良通許人正統進士授刑部