Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/67

此页尚未校对


 肆力經史百家苦宋史繁蕪手加刪定自為一書世推博物君子云都任祥符人萬厯進士授

 南京兵部主事屢遷山西按察使性剛嚴多忤物以大計貶秩歸後起右布政使兼副使飭榆林兵

 崇禎十六年李自成遣其將來寇任急集軍民慨流涕諭以大義誓死固守賊遣使招降斬以

 狥城陷任猶巷戰力不支被執賊曰若降無憂富貴也任大罵不屈遂見殺 本朝乾隆四十一年

   賜諡烈愍劉之鳳中牟人萬厯進士擢御史天啟中魏忠賢開内操之鳳劾之遂

 見斥崇禎初起原官累遷刑部尚書忤中官鄧希誥又劾首輔周延儒遂陷之下獄死許可

 徵尉氏人萬厯進士厯官都御史旋里崇禎時寇至可徵率衆逆擊城陷闔門俱死同邑死難者

 李會崇禎舉人城陷賊迫之降大罵自投城下死又劉文耀陳留人以歲貢任鞏縣教諭致仕里居

 罵賊不屈死劉煋儀封人崇禎武進士授信陽守備守城城陷死之高興亦儀封人罵賊死王有根

 祥符諸生督社兵直入賊營中箭死 木朝乾隆四十一年許可徵與劉煋均  賜諡烈愍李