Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/76

此页尚未校对


 三年乾隆初 旌又汜水庠生周大訓監生孫芮俱以孝友 旌王道中禹州人以孝友

 敎子孫五世一堂百口共食人以為有張公藝風乾隆閒 旌又蔡元齡新鄭人亦以孝友 旌

 王玉成祥符人任澠池汎千總嘉慶元年隨𠞰湖北敎匪於欒川鎮陣亡同縣千總程運棟

 劉天貴把總張印均擊賊陣亡先後事  聞均廕雲騎尉世職張榮標𣏌縣武舉任河

 北鎮千總嘉慶元年隨𠞰湖北敎匪於欒川鎮陣亡事  聞廕雲騎尉世職張東林

 祥符人乾隆庚子武進士任陜西撫標守備嘉慶二年隨𠞰紫陽一帶邪匪有功擢甘肅涇州都司

 旋擢西安遊擊四年擊賊於馬鬃嶺刀竭陣亡同縣李隨鹿任南陽鎮千總二年隨征陜西敎匪於

 梅子壩陣亡孫餘慶任撫標千總徐秋魁任嵩江把總四年隨𠞰四川賊匪奮不顧身遂遇害事

  聞議卹均予雲騎尉世職 牛 振標蘭陽武舉嘉慶元年隨𠞰陜西敎匪殺賊

 有功厯任千總七年於雁子編陣亡事  聞廕雲騎尉世職