Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/81

此页尚未校对


  卿妻丁氏新鄭人叅知政事度五世孫也靖康中與晉卿避兵於大騩山金兵入山為所

  得挾之鞍上丁自投於地㦸手大罵連呼曰我九即死耳誓不受辱於爾輩復挾上馬再三罵不巳

  卒乃忿然舉梃縱擊遂死杖下︹元︺霍氏二婦鄭州人尹氏夫耀卿歿姑命其更嫁尹氏

  曰婦之行一節而巳再嫁為失節妾不忍為也姑不能强楊氏夫顯慶歿慮姑逼其嫁即先白姑曰

  妾聞娣姒猶兄弟也宜相好焉今姒旣留妾可獨去乎願與共修婦道以終事吾姑姑曰果能若是

  吾何言哉於是同處二十餘年以節孝聞並命褒美丁尚賢妻李氏汴梁人年二十

  至正十五年賊至欲劫之李氏怒曰吾家六世義門豈肯從賊以辱身乎闔門三百口俱𬒳

  孟志剛妻衣氏汴梁人志剛殁貧無子有司給以棺木氏紿匠者曰幸大其棺吾夫

  有遺衣欲盡實其中匠從之是夕祭其夫自縊萬昱妻范氏𣏌縣人昱事丞相台布哈

  被命逺行屬范曰吾兄歿惟餘一息必不兩全當棄已子范敬諾尋遇兵變遂棄子而存姪昱後復