Page:Sibu Congkan Xubian169-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-071.djvu/105

此页尚未校对


   祁鄉故城在夏邑縣東北秦縣史記曹參擊秦司馬尼軍碭東破之取碭狐父祁善置注

   穀熟有祁亭漢永始二年封梁夷王子賢爲祁鄉侯國屬沛郡後漢省括地志故祁城在宋州夏邑

   縣東北四十九里縣志今縣北有祁邑鄉建成故城在永城縣東南秦縣史記曹參世家

   楚懷王封參爲執帛號建成君注建成縣屬沛郡漢高祖元年封曹參六年封吕釋之五鳳元年

   黄霸皆爲侯國後漢省酇縣故城在永城縣西南春秋襄公十年會呉於柤注柤楚地

   秦置酇縣史記陳渉世家葛嬰將兵狥蘄以東攻酇下之注徐廣曰在沛漢書地理志沛郡酇注此

   縣本爲𨝹借酇字爲之耳後漢建武十三年封臧宫爲侯國晉屬譙郡宋元嘉八年屬厯陽元徽元

   年改屬平昌郡後魏廢水經注渙水逕酇縣故城南春秋襄公十年公會諸侯及齊世子光於酃

   其地酃聚是也隋開皇十六年復置屬譙郡唐屬亳州舊唐書地理志開元二十六年移於汴城洹

   陽驛置元和志酇縣西南至亳州七十里宋因之金興定五平改屬永州元至元八年併入永城縣