Page:Sibu Congkan Xubian169-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-071.djvu/42

此页尚未校对


  殺數賊大罵死贈宛平知縣 本朝乾隆四十一年  予祀忠義祠龔作梅陳州人年

  十七父母俱亡殯於舍賊火民居作梅跪柩前焚死馬呈瑞西華人天啟甲子舉人崇禎中

  城陷不屈死 本朝乾隆四十一年  予祀忠義祠王 繼東沈邱人流賊猖獗倡土民

  築壘固守寇力攻衆寡不敵遂遇害 本乾隆四十一年  予祀忠義祠耿燿

  人少從異母兄光學事之如父凡事諮而後行光嘗與之財燿曰家有長兄我無用此為也闖賊陷

  太康燿與弟炳奉母避河朔孝養備至容城孫奇逢高其行為作傳耿於𢑴燿從子有學行

  父喪未葬闖賊陷城居民逃竄於𢑴抱父柩號泣不去賊推墜城下幾斃𡻕大祲人相食邑令餉穀

  四十斛悉推以賑貧者耿氏自光兄弟以孝友著名子姪守其家法中州稱禮讓者首耿氏

  璞沈邱人拔貢生事母以孝聞崇禎末流宼猖獗璞椎牛享士日夕守陴城賴以全設義塾延名

  師課里中子弟多所成就