Page:Sibu Congkan Xubian170-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-072.djvu/25

此页尚未校对


  廟中牧兄日擲瓦礫其上積為巨冢至今人稱清官冢云閻學夔鹿邑人崇禎末為代州參

  將城破抗節死 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍徐 道興睢州人崇禎末銓授雲南

  都司經厯署師宗州事廉潔愛民孫可望破曲靖道興見賊逼集士民諭之曰力薄兵寡不能抗賊

  吾死分也若等可速去士民請偕行厲聲曰封疆之臣死封疆吾將安之言訖鬚眉奮張衆洒淚而

  出及賊入道興死之 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍劉熙鹿邑人崇禎末父為賊據

  熙自縛詣賊曰父年老恐不堪役𤋮願備前驅賊因歸其父𤋮度父已入堡乃罵賊曰吾良家子肯

  從爾作賊耶賊怒磔之 本朝乾隆四十一年  予入忠義祠張瑾夏邑人崇禎十三年

  流寇突至瑾率衆捍禦賊引去越數日復集大衆攻城邑人惶怖瑾曰賊忌者獨我耳挺身岀喻以

  大義被執廹之降瑾罵不絶口遂過害邑人立石墓前 本朝乾隆四十一年  予入忠義祠

  劉夢祥虞城人邑諸生崇禎末土宼猖獗夢祥募義兵拒戰賊衆敗去復親督義勇圍賊黨