Page:Sibu Congkan Xubian170-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-072.djvu/64

此页尚未校对


  輝而北洺磁兼岡⿱兆目 -- 脊而帶沃土其地平廣闊大

  挾上黨撫襄國蹠澶腋衛常為天下要相臺

 ︹風俗︺魏都鄴郡士女被服咸以奢麗相高其性所尚

  習得京洛之風隋書地理志土狹人稀雅重儒術而耕

  鑿甚勤

 ︹城池︺彰德府城周九里有竒門四池廣十丈明洪武初築 本朝康熙十六年修雍正七

  乾隆二十五年二十六年二十七年重修 安陽縣附郭臨漳縣城周四里有竒門

  四池廣一丈外城周六里明洪武二十七年築 本朝順治五年湯陰縣城周四里門

  六池廣二丈明洪武三十年築崇禎中甃甎 本朝乾隆二十三年修二十七年重修林縣

  城周三里門四池廣一丈五尺明洪武七年築 本朝乾隆十年修二十七年重修武安