Page:Sibu Congkan Xubian170-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-072.djvu/88

此页尚未校对


大清一統志

 彰德府

︹古蹟︺永定故城在安陽縣東四十里本内黄縣地晉置長樂縣屬魏郡後魏因之水絰注

  洹水又東至長樂縣左側又東逕長樂縣故城南是也北齊省入臨漳縣隋開皇十年分臨漳洹水

  二縣復置長樂縣十八年改曰堯城屬魏郡唐屬相州縣西至州四十里因所理堯城為名天祐中

  改曰永定梁開平中改曰長平後唐同光初復曰永定宋天聖七年避真宗山陵名改曰永和熙寕

  五年省為鎮入安陽安陽故城在安陽縣南本戰國魏邑奏昭襄王五十年攻魏王齕從

  張唐拔寕新中更名安陽漢景帝二年封周昌孫左徒為安陽侯昭帝始元二年又以封上官禁表

  在蕩陰晉始置安陽縣東魏天平初併入鄴縣水經注魏土地記曰鄴城南四十里有安陽城城北

  有洹水東流者也舊唐書地理志相州安陽故城在湯隂東後周移鄴置縣於安陽故城仍為鄴縣