Page:Sibu Congkan Xubian170-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-072.djvu/91

此页尚未校对


  為魏郡治建興二年避懷帝諱改鄴為臨漳為石虎所䧟成康元年虎遷都於此升平元年慕容儁

  亦都之苻堅滅燕仍為冀州治太元十年慕容垂取之後魏皇始三年拓䟦儀入鄴置行臺㝷置相

  太和十七年將遷洛都因巡省至鄴築宫於鄴西天平元年高歡遷魏主都鄴興和元年令高隆

  之領營構大將軍發畿内民夫增築南城周圍二十五里元象二年復城鄴後周建德六年滅齊置

  六府於鄴城宣政初移六府於洛陽以相州為總管府大象二年韋孝寛破尉遅迥於鄴城相州平

  移相州於安陽徙其居人南遷四十五里其鄴城及邑居皆毁廢之改舊鄴縣為靈芝縣隋開皇十

  年復故煬帝初於鄴故都大慈寺置縣唐貞觀八年始築今治所小城寰宇記相州鄴縣後漢冀州

  刺史嘗寄理於此晉改鄴為臨漳厯東魏北齊皆都此與地廣記相州臨漳縣本漢鄴縣曹操以為

  鄴都作三臺名勝志鄴城宋廢為鎮去臨漳縣西二十里府志魏故鄴邑即今鄴鎮鄴都北城在鎮

  東北鄴都南域在鎮東南臨漳故城在臨漳縣西南晉愍帝時嘗改鄴為臨漳東魏天平