Page:Sibu Congkan Xubian171-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-073.djvu/107

此页尚未校对


  津縣西北東沙門鎮本置於項城縣西明宏治十一年移置於此舊有巡司黎陽關

  縣東隋書地理志黎陽有關官唐書地理志黎陽有白馬關一名黎陽關元和志白馬關在縣東一

  里五歩即白馬津高齊文襄征潁城移石濟關於此即造橋焉改名曰白馬關周又改黎陽關

  岸鎮巡司在滑縣東南七十里明正統中置巡司後裁 本朝雍正十二年復置又有把

  總駐杏園鎮在汲縣東南舊為黄河津濟處設戍守通鑑郭子儀自杏園濟河東至𫉬

  嘉破安太清九域志衞州汲縣有杏園鎮 按杜甫詩土門壁甚堅杏園渡亦難即此史思明遣薛

  岌圍令狐彰於杏園李忠臣為濮州刺史移鎮杏園渡亦此地也淇門鎮在汲縣東北五

  十里唐大順初朱温寇魏博分遣其將龐師古等下淇門衞縣梁龍德二年與晉軍夾河相持戴思

  遠襲衞州攻陷淇門元時運道自封邱中欒鎮陸運至淇門明初徐達定中原規取河北自中欒渡

  河下衞輝至淇門鎮即此青龍鎮在淇縣東十五里早生鎮在淇縣西金史地理