Page:Sibu Congkan Xubian171-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-073.djvu/117

此页尚未校对


 北蘇門山百門泉上宋封威惠王元加封洪濟威惠王明洪武中改稱衞源之神有司致祭 本朝

 乾隆十五年  高宗純皇帝巡幸中州駐蹕百泉有  御製謁衞源祠詩孫 公祠

 在輝縣蘇門山巔祀孫登邵子祠在輝縣蘇門山上明成化中建冉子祠在滑縣東

 七十里有裔孫奉祀河侯祠在滑縣元和志在白馬縣南一里後人嘉王尊壯節因此立祠

 堯祠在滑縣西南五十里磨寶厯中禱雨有應白敏中為記寰宇記堯祠在靈河縣西南五十

 里漢劉盆子所立廣佑祠在封邱縣 本朝嘉慶九年家樓大工告成  勅建祀

 箕子廟在汲縣南唐柳宗元有碑又有三仁祠在淇縣南門内比干廟

 縣北十里每𡻕四月四日有司致祭魏書劉芳傳高祖遷洛路由朝歌見比干墓愴然悼懷為文以

 弔芳為注解表上之唐李翰碑貞觀十九年太宗東征師次殷墟下詔追贈殷少師比干為太師諡

 忠烈公申命郡縣封墓葺祠置守冡五家以少牢時享著於甲令刻之金石太公廟