Page:Sibu Congkan Xubian171-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-073.djvu/119

此页尚未校对


  李衞公廟在考城縣西南三十五里祀唐李靖

 ︹寺觀︺安境寺在府治西南隅五代晉開運二年香泉寺在汲縣西北霖落山元延

  祐間重建寺近香泉因名六度寺在汲縣西北四十里壇山之麓唐開元初建白池

  寺在汲縣西北蒼峪山宋建炎三年熙安寺在汲縣東北東晉建華藏寺

  鄉城内明洪武初建寂照寺在𫉬嘉縣西南至正九年崇興寺在𫉬嘉縣治西

  朝陽寺在淇縣西十五里朝陽山下隋建竹林寺在輝縣西南六十里舊名

  七賢觀後改尚賢寺又改今名即晉七賢所遊之地白雲寺在輝縣西五十里肇建於唐舊

  名白茅寺又稱夢覺寺明季改今名 本朝康熙年間屢修乾隆十五年增葺   高宗純皇帝

  經此有御製白雲寺詩落伽寺在輝縣西八十里駝峯嶺上宋建白鹿寺

  在輝縣西北五十里白鹿山南湖寺在輝縣西北七十里元至正初建其北為中湖寺唐