Page:Sibu Congkan Xubian171-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-073.djvu/127

此页尚未校对


  為難治祐申明法律創學宫修比干墓且請立祀典及去官民為立碑頌徳王昌齡

  人世祖時守衞輝路泉水自鄘城而來東流㑹於淇每秋潦輒溢入金隄昌齡乃築隄黑蕩陂以禦

  之患遂息又以清水出輝縣山陽鎮流入衞河乃度原隰濬畎澮溉田數百餘頃在任八年惠化大

  鞏顯祖河陰人遷延津尹值嵗饑勸民貧富相通流移四方者招之復所素克

  察哩西夏人累功授濬州達魯噶齊時軍旅數興中外徴需繁重户漸凋耗察哩撫綏敎養曲

  盡機宜卒葬濬之黎陽山 素克察哩舊作速哥察理達魯噶齊舊作達魯花赤今並改正

  文深澤人至元中出守輝州時河朔大旱輝獨以禱得雨境内大稔懷孟民馬氏宋氏誣服殺人

  積𡻕獄不能決提刑使者命文讞以論報文推迹究情得獄吏羅織狀兩獄乃釋李稷

  人泰定中授淇州判官淇當衝要稷至能理其劇𡻕大饑告於朝以賑之民𫉬蘇劉秉直

  武清人至正八年為衞輝路總管賊有刦縣民鈔而殺之者捕不𫉬秉直具詞禱於神得賊姓名及