Page:Sibu Congkan Xubian171-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-073.djvu/23

此页尚未校对


 人崇禎進士厯官刑部郎中國學生白夢謙以救黄道周繫獄大倫議寛之忤尚書意遂罷歸流賊

 陷安陽抗節死 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍司 五敎内黄人篤學有志行崇禎

 時為内邱訓導邑被兵佐長吏拒守有功十六年賊據關中郡縣風靡五敎激勵士民且戰且守賊

 悉兵來攻四日城陷厲聲罵賊被磔死本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍

 ︹本朝︺司九韶内黄人任潞安府推官姜瓖反被執不屈嚙指血作書請援賊𮗜遇害

 塤湯陰人順治進士任福建尤溪令耿逆之變嬰城固守力竭見擒不屈死王伯勉

 人順治進士由行人遷選曹𭅺性孝友居官亷介改御史轉京卿歸里卒祀鄉賢蘇宏祖

 湯陰人順治進士知山西和順縣會姜瓖叛陷遼州逼和順宏祖訓厲鄉勇擒賊將王歌許三

 禮安陽人順治辛丑進士任海寕令以嚴明稱行取御史厯督捕郎中李丹林縣人知羅定

 州鄰寇剽掠率鄉勇一鼓擒之厯刑部郎中司琨内黄人官淮徐僉事翦土豪以除民害修