Page:Sibu Congkan Xubian171-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-073.djvu/51

此页尚未校对


   至延津縣界十二里北至淇縣界三十里東南至延津縣界七十里西南至新鄉縣界三十里東北

   至濬縣界四十里西北至彰德府林縣界一百里殷牧野地周為鄘衞戰國魏汲邑漢置汲縣屬河

   内郡後漢因之三國魏屬朝歌郡晉泰始二年汲郡後廢後魏太和十二年復置興和二年於此

   置義州及伍城郡伍城縣北齊廢州後周廢郡以伍城縣屬衞州隋開皇六年仍改曰汲縣大業初

   屬汲郡唐武德元年復置義州四年州廢縣屬衞州貞𮗚元年自衞縣移衞州來治五代及宋因之

   金遷州治於共城及胙城尋復故元為衞輝路治明為衞輝府治 本朝因之新鄉縣

   西南五十里東西距四十五里南北距七十里東至汲縣界二十里西至𫉬嘉縣界二十五里南至

   懷慶府陽武縣界五十里北至輝縣界二十里東南至陽武縣界二十五里西南至懷慶府原武縣

   界四十里東北至汲縣界三十里西北至輝縣界二十里周為鄘國漢初為汲縣地元鼎六年分置

   𫉬嘉縣屬河内郡後漢為侯國晉屬汲郡後省後太和二十三年復置北齊廢隋開皇初改置新