Page:Sibu Congkan Xubian171-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-073.djvu/89

此页尚未校对


 國屬魏史記秦始皇六年伐魏取朝歌漢元年項羽立司馬卭為殷王都朝歌即此地晉灼曰史記

 樂書紂為朝歌之音朝歌者歌不時也故墨子聞之惡而𮞉車不逕其邑元和志故城在衞縣西二

 十二里縣志在今縣北關西社其故衞縣明宏治間割屬濬縣 本朝乾隆十五年  高宗純

 皇帝巡幸中州有 御製淇縣覽古詩 共 縣故城今輝縣治周共伯國汲冢紀年

 厲王出奔共伯干王位後復歸於國水經注共縣故城即共和之故國也春秋時屬衞左傳隱公元

 年鄭太叔出奔共注共國今汲郡共縣戰國策信陵君曰通韓上黨於共𡩋史記秦始皇二十六年

 遷齊王建於共漢高帝封盧罷師為共侯後為縣屬河内郡晉屬汲郡後魏屬林慮郡章懷太子曰

 故城在今縣東蓋隋時移治也寰宇記高齊天保七年省共縣移就𫉬嘉縣古城以處之隋開皇四

 年移𫉬嘉治於修武城始復置共城凡城故城在輝縣西南周凡伯國左傳隱公七年天

 王使凡伯來聘注汲郡共縣東南有凡城水經注清川又南逕凡城東是也唐武德九年置凡城縣