Page:Sibu Congkan Xubian172-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-074.djvu/110

此页尚未校对


   十里晉司馬氏所居其鄉有司馬村安昌城在温縣東北水經注沙溝水東南逕安昌城西

   漢成帝河平四年封丞相張禹為侯國魏書地形志平𦤎有安昌城元和志安昌故城在武德縣東

   南十三里新志有南北二平𦤎安昌蓋卽北平𦤎也陽池城今原武縣治竹書紀年魏惠王

   十五年遣將龍賈築陽池以備秦水經注陰溝右瀆東南逕陽城北元和志原武縣隋復置縣理卽

   古陽池城安城在原武縣東南史記魏世家昭王十三年秦拔武安城又無忌謂魏王曰通韓

   上黨於共𪧟使道安城出入賦之通鑑地理通釋安城在鄭州原武縣東南二十里垣雍城

   在原武縣西北五里卽衡雍也左傳僖公二十八年晉侯敗楚師於城濮還至於衡雍注衡雍鄭地

   今滎陽卷縣史記秦本紀昭襄王四十八年韓獻垣雍又魏世家信陵君謂魏王曰秦有鄭地得垣

   雍注徐廣曰垣雍城在卷縣卷屬魏也水經注陰溝左瀆絶長城逕垣雍城南昔晉文公戰勝於楚

   周襄王勞之於此故春秋書甲午至於衡雍作王宫於踐土吕氏春秋曰尊天子於衡雍者也