Page:Sibu Congkan Xubian172-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-074.djvu/28

此页尚未校对


 ︹本朝︺任文華新鄉人明崇禎舉人李自成僭據西安迫之仕棄家逃避 本朝成進士授廣

  信府推官廉直有聲李嵩陽封邱人明崇禎舉人 本朝累官監察御史時有冤獄乆不得

  直嵩陽至即力為昭雪尋廵鹽兩淮夙弊浩繁以私販係獄者纍纍嵩陽為疏滯壅而課以法商民

  大悦累遷廣西按察使李實發汲縣人明崇禎舉人 本朝任襄陽府推官值逆弁作亂

   𬒳執不屈罵賊死 贈僉事劉源湛新卿人順治丁亥進士知大冶縣勇於有為時江西

   鎮兵譁頑民聞風反側源湛殱其巨魁餘悉就撫報最遷鞏昌府同知分轄涼州逆𤞑作難復殄平

   之升禮部郎中厯山東監司攝臬篆案牘煩積日夜檢閲不假手於人疑獄頓清卒祀鄉賢

  大士濬縣人幼失恃事繼母孝養倍篤登順治戊戌進士由庶吉士改監察御史條奏時政請

  嚴加派處分𤍠審減等及停追俸祿嚴禁私販硝磺等疏悉被嘉納尋巡視兩淮鹽政掌京畿道事

  以憂回籍建立義墪延師迪後學成就甚衆孫博雅本容城人父奇逢遷輝縣遂家焉博