Page:Sibu Congkan Xubian172-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-074.djvu/30

此页尚未校对


  康熙乙未進士兄弟同居數十載迨析㸑田宅盡讓與諸兄弟仕廣東從化知縣著有循聲擢刑部

  主事郭培墉新鄉人SKchar貢生乾隆元年舉孝亷方正性至孝母殁廬墓三年晨夕哀號

  塋外舊有先世祠一夕𬒳火培墉抱木主冐火而出倉卒中遺生母像復衝入烈焰檢得之有藥賈

  宿其家遺金百兩培墉追還之耿之翰輝縣人父患痿痺臥牀褥不能轉側者六年之翰日

  夜侍牀下飲食便溺不假他人手母病侍奉如父學使者聞於 朝祀忠孝祠孫用正

  人父䘮寢處柩旁三年不飲酒茹葷母殁亦如之廬墓側者三年乾隆年閒 旌賈龍圖

  𫉬嘉人武生任陜州營千總嘉慶四年赴陜州漫州關堵禦賊匪撫防得宜授行營千總旋調赴湖

  北屢戰奮勇擢守備七年於東湖縣霧渡河擊賊陣亡事  聞予雲騎尉世職秦一清

  滑縣人諸生嘉慶十八年教匪滋事興同縣諸生秦秉鐸許九牧皆遇賊被戕事  聞旌卹

  朱繼連滑縣人諸生嘉慶十八年教匪滋事繼連與村人王大小朱振邦等團練鄉勇拒賊