Page:Sibu Congkan Xubian172-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-074.djvu/91

此页尚未校对


  百姓資其利寰宇記陂南卽黄河李陂在温縣西南卽奉溝水也水經注奉溝水上承朱溝

  于野王城西南東南逕陽鄉城北又東南流逕陽鄉城東又東南逕李城西於城西南為陂水淹地

  百許頃蒹葭萑葦生焉號曰李陂石根潭在濟源縣西上有石山下有水潭南流入河

  萬艘潭在孟縣南黄河側潭水深平舟楫湊泊黑龍潭在原武縣北隄北方

  十餘步明萬厯中濬以漑田觀灘在武陟縣東四十五里沁水之北舊為決溢處順利

  渠卽府城濠塹元至元中總管石抹斯益遜引濟水穿城而入作二橋曰利津曰覽勝由東關閘

  口入沁歳久淤塞 本朝康熙二十九年重濬 石抹斯益遜舊作石抺宜孫今改安阜渠

  在河内縣北源出堯池自太行之麓邐迆至清河明萬厯中開東西長十五里引以漑田千倉

  渠在濟源縣東濟水分流也唐温造所鑿縣志千倉渠有上下二堰上堰池水分為六閘下堰用

  龍潭水分為五閘皆以漑田永利渠在濟源縣東北明萬厯中開置天平閘永濟