Page:Sibu Congkan Xubian173-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-075.djvu/25

此页尚未校对


  騎射太宗即位補殿前指揮使累遷代并副都部咸平二年遼兵南侵康保裔大陣為敵所覆重

  貴與張凝赴援腹背受敵力戰敵乃退時諸將頗失部分獨重貴與凝全軍還議上將士功狀重貴

  喟然曰大將軍陷殁而吾曹計功何面目也上聞而嘉之景德初授左武衞大將軍領潘州防禦使

  改左羽林軍大將軍致仕卒王文寶陽武人以任子𥙷殿直平興國初累遷至軍器庫

  使監泉州兵以功領媯州刺史文寶厯内職二十年雅好言外事太祖太宗頗信任之中外咸畏其

  口出為高陽關兵馬鈐轄卒於官馮拯河陽人以書生謁趙普普竒其狀曰子富貴壽考宜

  不下我舉進士補大理評事遷太常丞江南旱命馳傳賑貸窮乏察官吏能否還奏稱㫖擢右正言

  真宗即位進比部員外郎厯遷工部侍郎僉書樞密院事賜子札訪邊事論事多合帝意累拜右僕

  射兼中書侍郎同平章事乾興元年封魏國公遷司空卒諡文懿拯氣貌嚴重宦者傳詔至中書不

  延坐工部尚書林特嘗詣第卒不見錢惟演營入相拯以太后姻家力言之遂出惟演河陽