Page:Sibu Congkan Xubian173-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-075.djvu/35

此页尚未校对


 以憂歸崇禎時累擢右僉都御史巡撫陜西李自成破潼關抵西安城下師孔厲兵拒守㑹偏將内

 應賊城遂陷師孔投并死 本朝乾隆四十一年  賜諡忠節楊之璋河内人萬厯進

 士任三原縣知縣清介自守擢户部主事時魏忠賢勢方張請終養歸用薦起厯禮部郎當陟京卿

 首輔張志發欲見之不可曰古無呈身御史今豈有識面京卿𫆀即以病告侍𭅺顧錫疇留之投牒

 徑去後為流賊所執不屈死 本朝乾隆四十一年  賜諡節愍李世藩懷慶衞千

 户年少貌文弱而精悍敢戰崇禎末禦賊靈寶為伏弩中股拔之而進復中臂猶力戰及中腦殿軍

 而還士皆泣下世藩意氣自如越數日死 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍閻世𨕖

 濟源人歳貢任鞏縣敎諭署縣篆會賊攻城堅守八晝夜城陷不屈死是時死難者諸生錢養士劉

 國檄焉雲路閻善先李化邦皆孟縣人李養麟李存心石天祿張内實許士彦皆濟源人又河内民

 郜天德父子五人同罵賊死張鵬冲趙湛以戰死 本朝乾隆四十一年均  予入忠義祠