Page:Sibu Congkan Xubian173-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-075.djvu/73

此页尚未校对


  五年改曰河南尹兼移司隸校尉治此三國魏置

  司州元和志魏陳留王以司隸校尉所掌置司州晉初因之永嘉後陷

  於苻秦改為豫州義熙十二年劉裕平河南復置

  司州治虎牢在今開封府汜水縣界後魏太宗置洛州太和十七

  年自代徙都之仍曰司州河南尹東魏天平初復

  曰洛州改置洛陽郡又分置河南郡後周大𧰼元

  年移相州六府於洛陽稱東京置洛州總管府隋

  開皇元年罷郡改六府置東京尚書省其年廢二

  年廢總管置河南道行臺三年廢行臺以洛州領

  縣大業元年建東京改洛州曰豫州三年又改為