Page:Sibu Congkan Xubian174-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-076.djvu/107

此页尚未校对


  不出日以修己淑人為務學者從之孟化鯉新安人年十六慨然以聖賢自期登萬厯進士

  授户部主事榷税河西務改吏部厯文𨕖郎中時内閣權重每銓除必先白化鯉獨否中官請託復

  不應以故多不悦尋以建言斥為民既歸築書院與學者講習從遊者恒數百人喬允升

  洛陽人萬厯進士累官刑部尚書執法不撓多所平反魏忠賢以為趙南星黨逐之崇禎初復官以

  禁囚越獄謫戍邊允升端方廉直以詿誤𫉬重譴天下惜之吕維祺新安人萬厯進士崇

  禎中厯官兵部尚書溝學敦氣節罷官居洛陽流賊陷城被執不屈遇害諡忠節 本朝乾隆四十

  一年  賜諡忠敬同時以薦紳死難者待詔郭顯星平陽推官党克念昌樂知縣劉芳奕皆洛

  陽人以舉人死難者𧭗民表洛陽人王翼明嵩縣人以布衣死難者孫挺生孟津人馬明山李登芸

  新安人 本朝乾隆四十一年均  予入忠義祠姚 若時登封人官鳳陽通判流賊

  陷城死之子城請兵報父仇亦死 本乾隆四十一年  子入忠義祠來秉衡