Page:Sibu Congkan Xubian174-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-076.djvu/108

此页尚未校对


 人舉於鄉為賊將劉宗敏所執令易服欲官之不可並其母劉妻呉暨切子皆遇害張毓粹

 偃師人以諸生佐有司守城城陷死之 本朝乾隆四十一年  予入忠義祠其妻簡子女切

 孫六人俱死馬足輕宜陽人孝友好義賊至與其三子皆罵賊𬒳殺女三人慮為賊汚投

 崖死足輕於 本朝乾隆四十一年  予入忠義祠阮 秦洛陽人以廣靈知縣家居聞京

 師失守不食死妻朱氏殉之裴君合偃師人有孝行聚衆保沙岸寨賊攻之力竭遇害

 李佩玉嵩縣人語寨衞鄉土與隣境數寨相犄角賊憚之後賊大舉圍别寨佩玉往救戰死

  本朝乾隆四十一年 予入忠義祠劉君培新安人𢹂從孫出避賊遇賊將殺其

 從孫君培曰此遺孫幸合之而殺我賊殺君培從孫𫉬免傅世濟嵩縣人與兄世舟俱為土

 寇所執寇欲釋其一世濟奪刃自剄兄乃免屈動嵩縣人崇禎進士官吏科給事中上疏通

 蠲賑補額欠疏錢法舉朝奉為昌言又薦方震孺方岳貢等一時號為得人