Page:Sibu Congkan Xubian174-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-076.djvu/40

此页尚未校对


  五里舊志今為水泉關兩岸𨺗絶山徑崎嶇可以戌守又有龍泉關在縣南十里伊闕關

  在洛陽縣南二十五里伊闕口後漢靈帝時為河南八關之一轘轅關在偃師縣東南五十

  五里轘轅山上東接鞏縣南接登封縣界後漢書郡國志緱氏有轘轅關又括地志轘轅故關在緱

  氏縣東南四十里趙保鎭關在宜陽縣西南三十里又穆冊鎮關在宜陽縣西南百二

  十里舊皆置巡司函谷關在新安縣東北秦故關本在靈寶縣漢時移此漢書武帝紀元

  鼎三年徒函谷關於新安應劭曰時樓船將軍楊僕數有大功恥為關外民上書乞徙東關於是徙

  關於新安去宏農三百里水經注卽所謂散關障自南山橫洛水北屬於河皆關塞也通典新安縣

  東北一里有漢故函谷關後周改為通洛防以備齊魏明帝景初元年河南尹盧延上言宜却函谷

  關於崤下宏農太守杜恕議省函谷關正始元年宏農太守孟康上言移函谷關號大崤關又為金

  關按此關正始元年廢縣志又有鬼關在縣東二十五里今改名魁門關 崿 坂關