Page:Sibu Congkan Xubian174-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-076.djvu/6

此页尚未校对


   七年幸洛陽定遷都之計經始洛京仍改洛州為司州十九年新都始立景明二年從司州牧廣陽

   王嘉請築洛陽三百二十坊東魏天平初遷鄴仍改洛州置洛陽郡周平齊置東京隋開皇初郡廢

   大業初移洛陽入新都郭下故城廢括地志洛陽故城在今縣東北二十六里舊唐書地理志隋自

   故洛城西移十八里置新都仍曰洛陽縣武德四年權治大理寺貞觀元年徙治金墉城六年移治

   都内之毓徳坊卽今治也偃師故城今偃師縣治漢置縣晉省大安二年成都王穎引兵

   内向帝幸偃師舍於豆田即故縣也隋復置元和志縣西南至河南府七十里武王伐紂於此築城

   息偃戎師因以為名緱氏故城在偃師縣南二十里春秋滑國春秋莊公十有六年會滑

   伯同盟於幽僖公三十三年秦人入滑左傳成公十三年晉吕相絶秦曰殄滅我費滑杜預注滑國

   都費今緱氏縣後為周緱氏邑左傳昭公二十二年子朝作亂晉荀躒帥師軍于緱氏是也戰國策

   張儀曰塞轘轅緱氏之口史記秦二世二年沛公將曹參下轘轅緱氏絶河津漢置緱氏縣屬河南