Page:Sibu Congkan Xubian174-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-076.djvu/60

此页尚未校对


  五年  高宗純皇帝鑾輿經此有  御製㑹善寺詩并  御書靈鷲眞如空澄水月

  二扁額及對聯少林寺在登封縣西北二十五里少室山北麓後魏太和二十年建隋文帝

  改名陟岵唐復名少林内有唐武德初秦王告少林寺主教碑開元中裴漼所書碑沈佺期宋之問

  皆有少林寺應制詩寺東廊後有秦槐相傳秦時封為五品寺右有面壁石西北三里有面壁菴卽

  達摩面壁九年處 本朝雍正十三年修乾隆十五年  高宗純皇帝巡幸嵩洛  駐蹕

  寺内有  御製少林寺作題面壁石宿少林用唐沈佺期韻諸詩并  御書行宮扁額曰

  秀挹嵩雲初祖殿額曰雪印心珠佛殿額曰香嵒雲梵毘盧殿額曰法印高提達摩殿額曰最勝覺

  場及諸對聯法王寺在登封縣北十里嵩山南麓漢永平十四年建唐開元中改名功德

  宋慶厯中復改今名寺背負嵩岑左右高峯如張兩翼俯瞰二熊諸山排列如拱嵩嶽寺

  在登封縣北法王寺西後魏永平二年建初名閒居寺隋開皇五年改今名唐武后幸嵩山以此為