Page:Sibu Congkan Xubian174-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-076.djvu/62

此页尚未校对


 嵩陽宮在登封縣北北魏太和八年建曰嵩陽寺唐改爲觀宋改天封觀元至元閒改

 曰嵩陽宫宫前石幢載唐明皇求仙得藥事有古栢三株相傳漢武帝登嵩時封三將軍栢今存其

 二大者七人圍次者五人圍唐徐浩八分書嵩陽觀聖德感應頌石刻尚存卽今嵩陽書院也 本

 乾隆十五年  高宗純皇帝駕幸嵩陽書院  御製詩有石幢猶記舊宮名句并

  御製漢栢行古詩一首崇福宮在登封縣北嵩山萬𡻕峯下相傳漢建曰萬𡻕觀唐改名

 太乙觀宋天禧三年改今名爲眞宗祝釐之所設提舉管勾官朝臣領之韓維司馬光及程朱諸臣

 皆嘗爲此職

 ︹名宦︺︹漢︺吳公上蔡人爲河南守時賈生年十八以能誦詩書屬文稱於郡中吳公聞其秀材

 召置門下文帝初立聞河南守呉公治平爲天下第一乃徵爲廷尉廷尉乃謂賈生年少頗通諸家

 之書帝召爲博士汲黯濮陽人武帝時河内失火上使黯往視之還報曰不足憂也臣過河