Page:Sibu Congkan Xubian174-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-076.djvu/75

此页尚未校对


  四年知登封縣流寇至廷誨抗節死典史王大璧從死劉禋中部人崇禎末知登封縣時土

  寇據山爲亂禋練兵備禦賊不敢近及李自成陷城死之武大烈臨潼人崇禎末知永寕縣

  時萬安郡王居永寕宗校馮藉爲横大烈悉置之法流寇薄城下大烈拒守凡三晝夜城陷與主簿

  魏國輔教諭任維清守備王正已百户孫世英俱死之李邁林崇禎末知澠池縣流賊陷

  城死

 ︹本朝︺武攀龍交城人順治四年知洛陽縣時兵火初靖一意安民修舉廢墜善蹟尤多洛志

  亦推攀龍始事云張朝瑞廣寕人順治五年知豋封縣洞悉民隱招徠流亡遷御史巡按

  湖北瀕行父老追送百餘里蔣應泰大興人康熙初知河南府寛樸簡易端已率屬救荒

  課士除暴禁貪凡獄有𡨚者秋毫立辨期年病没於官士庶感慟祀名宦盧道悦德州人知

  偃師縣簡易不擾值𡻕歉後流亡未復撫綏十年荒蕪盡墾民以安集嘗築亭潯溪上爲遊息地既