Page:Sibu Congkan Xubian174-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-076.djvu/76

此页尚未校对


   去人懷其澤就亭為祠以祀之汪楫江都人知河南府為政清平持大體絶干謁豪右憚之𡻕

   饑賑濟活饑民數萬俞汝翼寕夏人康熙時授偃師知縣下車時卽革邑中陋規剖決詞訟

   案無留牘𡻕荒親詣藩司面陳洛偃鞏孟登五縣困苦尤甚因得并販尤留意造士興復兩程書院

   調任祥符送者絡繹於道曾汝為合江人康熙五十四年知洛陽縣悃愊無華吏民安之數

   斷大獄不為煩擾後以積𡻕荒歉虧糧罷官洛民為設義櫃爭先輸納