Page:Sibu Congkan Xubian174-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-076.djvu/9

此页尚未校对


   四年秦拔我宜陽秦武王三年欲通三川使甘茂伐韓茂曰宜陽大縣其實郡也今倍數險行千里

   攻之難王卒使茂將兵伐宜陽五月而不拔因大起兵擊之遂拔宜陽漢置縣後漢建武三年幸宜

   陽降赤眉於此晉永和十年秦苻健以趙俱為洛州刺史鎭宜陽後魏置宜陽郡東魏置陽州天平

   三年陽州刺史是云寳以州降於西魏武定初復高齊武平元年斛律光救宜陽築統關豐化二城

   而還周平齊此城遂廢括地志故韓城一名宜陽城在洛州福昌縣東十四里韓宜陽城也金史地

   理志福昌縣有韓城鎭舊志在今縣西五十里中州故城今新安縣治漢新安城在今澠

   池縣界今縣卽後周通洛防也周保定五年改函谷關城為通洛防置中州建德六年州廢置新安

   郡隋改榖州後廢義寕二年復置新安郡唐貞觀元年移州治澠池移新安入廢州城元和志新安

   縣東至河南府七十里縣城本名通洛城周武帝將東封令陜州總管尉遲綱築此城以臨齊境

   東垣故城在新安縣東晉太元十一年秦苻王與慕容永戰敗奔東垣為馮該所殺元熙