Page:Sibu Congkan Xubian174-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-076.djvu/98

此页尚未校对


  諫議大夫同知樞密院事真宗時從幸大名陳禦敵安邊之策知開封府時北邊未安内出手札訪

  若水以策陳備邊之要五事出知天雄軍累拜并代經畧使若水有器識能斷大事事繼母以孝聞

  所至推誠待物委任僚佐總其綱領無不稱治陳太素緱氏人第進士累遷判大理事任刑

  法二十餘年朝廷有大疑獄必召與議太素推原人情以傅法意泉自以為不及終尚書兵部郎中

  范雍河南人舉進士為洛陽主簿累官樞密使進資政殿學士趙元吴反出知延州永興軍終

  尚書左丞雍為治尚恕喜寛每虚懷薦士子宗傑為兵部員外郎厯陜西轉運使富弼

  人少篤學有大度舉茂才異等慶厯初知制誥遼遣使求關南地弼奉使與遼主力爭反覆陳必不

  可狀遼主欲增幣曰當稱獻納弼爭之聲色俱厲遼人氣折還拜樞密副使上當世之務十餘條及

  安邊十三策岀知青州至和二年召拜同中書門下平章事封鄭國公弼為相守典故行故事而傅

  以公議百官任職天下無事神宗時王安石用事雅不與弼合稱疾求退出判河南遂請老以司空