Page:Sibu Congkan Xubian175-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-077.djvu/132

此页尚未校对


  起亦投戈來附招集流亾民復業者相繼胡養素直隸人順治三年内鄉縣多善政流寇

  餘黨攻城死之張光祁歙縣人順治四年知鄧州治尚嚴明而居心寛厚鄧自明季以來僉

  里長解糧當其役者家輒破光祁中請更制立官解法州人感徳若更生祀名宦任克溥

  平山衞人順治七年除南陽府推官摘奸伏革積弊官吏肅然奉法許鴻翔榆林人順治十

  一年知葉縣時拐河土寇作亂鴻翔練鄉兵躬擐甲胄削平之張蓋濮州人順治十五年知舞

  陽縣值歲凶民飢盗起藎區畫賑濟捕緝有方民無流離而盜以息境内戴之如父母云張三

  異漢陽人順治間任南陽府同知時烽烟初靖郡邑彫敝三異安輯流移勸開磽壤又創興水利

  蓄洩有方旱澇無患祀名宦田介京山人康熙三年知唐縣時邑民為錢糧所累多逃竄者

  介募新墾以抵𮎰糧編現户以補逃丁民困盡除任事三年凡城池公署學校修理咸備祀名宦

  高以永嘉興人知内鄉縣招民開墾𮎰蕪貸給牛種兼督令樹桑麻棗栗自是田疇彌望時